Stoomketels zijn ketels bestemd voor het opwekken van stoom.

Heetwaterketels zijn toestellen bestemd voor het verwarmen van water met een temperatuur van meer dan 105 °C.

Hierbij moet worden opgemerkt dat lagedruk stoomketels (tot 0,5 bar) onder de categorie van scope 1 of 2 vallen.

De stoomketels met een hogere druk dan 0,5 bar stoom vallen naast scope 3 van de certificeringsregeling ook onder het Stoomwezen.

Het Stoomwezen beoordeelt alleen het waterzijdige gedeelte van de stoominstallatie. De eerste (EBI) en/of periodieke (PI) inspectie zal zich met name richten op de brander.