Onder een ventilatorbrander wordt verstaan een brander waarbij de voor de verbranding benodigde lucht wordt toegevoerd door middel van een ventilator. Deze brander wordt apart op een toestel gemonteerd.

Scope 2:
Ventilatorbranders op verwarmingsketels en luchtverwarmers met een nominaal ingangsvermogen (belasting Hi - onderwaarde)  > 100 kW